Każdego roku w pierwszej połowie lipca ZAPRASZAMY do Nowej Rudy
na Noworudzkie Bieguny Kultury.

W trakcie lipcowego festiwalu odbywają się wydarzenia kulturalne o charakterze scenicznym i ulicznym. Wspólnie z artystami oraz młodzieżą studencką z wyższych szkół artystycznych dla turystów oraz mieszkańców Nowej Rudy, organizowane są koncerty, zajęcia warsztatowe i integracyjne Miejscem wydarzeń festiwalowych są urokliwe zakątki miasta takie jak rynek, zabytkowe uliczki, placyki, deptak nad Włodzicą, a także Miejski Ośrodek Kultury. Corocznie w festiwalu biorą udział artyści z całej Polski w tym dawni uczestnicy Festiwalu Studentów Szkół Artystycznych, który odbywał się w Nowej Rudzie w latach 70. XX wieku. Wtedy to wszystkie polskie, wyższe szkoły artystyczne wysyłały do naszego miasta swoich przedstawicieli, a miasto na kilka dni stawało się centrum polskiej kultury studenckiej.

Noworudzkie Bieguny Kultury - Informacja

Od 2011 roku w Nowej Rudzie odbywa się festiwal „Noworudzkie Bieguny Kultury”, nawiązujący do tradycji „Festiwalu Studentów Szkół Artystycznych”.

Inicjatorem i gospodarzem festiwalu „Noworudzkie Bieguny Kultury” jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie wspierany przez Urząd Miasta Nowa Ruda.

Pomimo tego, że reaktywacja „Festiwalu Studentów Szkół Artystycznych” w dawnej jego formie, jako festiwalu gromadzącego wszystkie wyższe szkoły artystyczne z Polski, współcześnie nie jest możliwa, głównie z przyczyn finansowych i logistycznych, to jednak organizatorzy starają się z roku na rok zwiększać skalę i rangę wydarzeń artystycznych.

Noworudzkie Bieguny Kultury jest imprezą otwartą, niebiletowaną. Rynek który ze względu na swoje nietypowe, pochyłe położenie i zlokalizowanie sceny w dolnej jego części, po zapadnięciu zmroku i zapaleniu świateł scenicznych tworzy dla widzów i wykonawców wieczornych koncertów, specyficzny klimat kameralnej przestrzeni, zamkniętej pośród urokliwych, zabytkowych kamieniczek.

Pierwsze edycje festiwalu miały charakter zdecydowanie muzyczny, goszcząc m.in. Krzysztofa Kiljańskiego, Stanisława Soykę, Zespół Raz Dwa Trzy, Krzysztofa Daukszewicza, Jerzego Filara, Szymona Zychowicza, Wojtka Gęsickiego, Antoniego Murackiego, Grzegorza Turnaua, Wolną Grupę Bukowina, Piotra Bukartyka, Piotra Roguckiego i Jaromira Nohavicę. W ramach „Noworudzkich Biegunów Kultury”, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywały się także spotkania m.in. z Marianem Pankiem wykładowcą Instytutu Sztuk Pięknych im. Jana Długosza w Częstochowie, w 1973 studenta ASP w Krakowie, który w Nowej Rudzie w 1973 roku był pomysłodawcą i wspólnie z kolegami realizował happening „Biała Lokomotywa” oraz z Arturem Andrusem znanym i lubianym dziennikarzem, artystą i satyrykiem.

W 2014 roku „Noworudzkie Bieguny Kultury” przekształciły się w imprezę muzyczno-aktorską dzięki udziałowi aktorów warszawskich teatrów Stanisławy Celińskiej, Krystyny Tkacz (w 1971r. studentki krakowskiej szkoły aktorskiej, uczestniczki noworudzkich festiwali) i noworudzianina Krzysztofa Tyńca, którzy zaprezentowali spektakl muzyczny „Nie jesteś sama”, z piosenkami do tekstów Agnieszki Osieckiej.

W 2015 roku dzięki pisarce, Oldze Tokarczuk do wydarzeń festiwalowych dołączyły spotkania, warsztaty i debaty literackie. Poza gospodarzami Olgą Tokarczuk i Karolem Maliszewskim w festiwalu brali udział znamienici pisarze: Joanna Bator i Janusz Rudnicki oraz dziennikarz radiowej trójki Michał Nogaś. Także od 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w trakcie festiwalu odbyły się XXV Noworudzkie Spotkania z Poezją i pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu im. Zygmunta Krukowskiego, noworudzkiego poety.

W 2016 roku w ramach „Noworudzkich Biegunów Kultury” z inicjatywy Stowarzyszenia Kulturalnego "Góry Babel" powstał Festiwal Góry Literatury ( https://www.facebook.com/festiwalgoryliteratury/ ). Jest to święto literatury, o randze europejskiej, odbywające się zarówno w Nowej Rudzie jak i na terenie Gminy wiejskiej Nowa Ruda, goszczące najznamienitszych literatów polskich i zagranicznych, a także dziennikarzy, tłumaczy, twórców komiksów oraz innych ludzi związanych z literaturą.

Podejmowane przez organizatorów działania związane z tworzeniem festiwalu mają na celu by miasto i gmina Nowa Ruda zajęły znaczące miejsce na mapie wydarzeń kulturalnych Dolnego Śląska i Polski co najmniej tak ważne jak noworudzkie Festiwale Studentów Szkół Artystycznych w latach 70tych.

IV Bieguny
Kultury

Bieguny
Kultury