Noworudzkie Bieguny Kultury - Informacja


Od 2011 roku w Nowej Rudzie odbywa się festiwal „Noworudzkie Bieguny Kultury”, nawiązujący do tradycji „Festiwalu Studentów Szkół Artystycznych”, który odbywał się w tym mieście w latach 70. XX wieku.

Inicjatorem i gospodarzem festiwalu „Noworudzkie Bieguny Kultury” jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie wspierany przez Urząd Miasta Nowa Ruda oraz zespół muzyczny BIEGUNI.

Pomimo tego, że reaktywacja „Festiwalu Studentów Szkół Artystycznych” w dawnej jego formie, jako festiwalu gromadzącego wszystkie wyższe szkoły artystyczne z Polski, współcześnie nie jest możliwa, głównie z przyczyn finansowych, to jednak organizatorzy starają się z roku na rok zwiększać skalę i rangę wydarzeń artystycznych.

Noworudzkie Bieguny Kultury są imprezą otwartą, niebiletowaną. Rynek który ze względu na swoje nietypowe, pochyłe położenie i zlokalizowanie sceny w dolnej jego części, po zapadnięciu zmroku i zapaleniu świateł scenicznych tworzy dla widzów i wykonawców wieczornych koncertów, specyficzny klimat kameralnej przestrzeni, zamkniętej pośród urokliwych, zabytkowych kamieniczek.

Pierwsze edycje festiwalu miały charakter zdecydowanie muzyczny, goszcząc m.in. Krzysztofa Kiljańskiego, Stanisława Soykę, Krzysztofa Daukszewicza, Jerzego Filara, Szymona Zychowicza, Wojtka Gęsickiego, Antoniego Murackiego, Grzegorza Turnaua, Wolną Grupę Bukowina, Piotra Bukartyka, Piotra Roguckiego i Jaromira Nohavicę. Ponadto w ramach „Noworudzkich Biegunów Kultury”, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywały się spotkania m.in. z Marianem Pankiem wykładowcą Instytutu Sztuk Pięknych im. Jana Długosza w Częstochowie, w 1973 studenta ASP w Krakowie, który w Nowej Rudzie w 1973 roku był pomysłodawcą i zrealizował happening „Biała Lokomotywa” oraz z Arturem Andrusem znanym i lubianym dziennikarzem III Programu Polskiego Radia i satyrykiem.

W 2014 roku „Noworudzkie Bieguny Kultury” przekształciły się w imprezę muzyczno-aktorską dzięki udziałowi aktorów warszawskich teatrów Stanisławy Celińskiej, Krystyny Tkacz (w 1971r. studentki krakowskiej szkoły aktorskiej, uczestniczki noworudzkich festiwali) i noworudzianina Krzysztofa Tyńca, którzy zaprezentowali spektakl muzyczny „Nie jesteś sama”, z piosenkami do tekstów Agnieszki Osieckiej.

W 2015 roku dzięki Oldze Tokarczuk do wydarzeń festiwalowych dołączyły spotkania, warsztaty i debaty literackie. Poza gospodarzami Olgą Tokarczuk i Karolem Maliszewskim w festiwalu wzięli udział znamienici pisarze: Joanna Bator i Janusz Rudnicki oraz dziennikarz radiowej trójki Michał Nogaś. Także od 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w trakcie festiwalu odbywają się Noworudzkie Spotkania z Poezją i uroczystość rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkurs im. Zygmunta Krukowskiego, noworudzkiego poety.

W 2016 roku w ramach Noworudzkich Biegunów Kultury z inicjatywy Stowarzyszenia Kulturalnego "Góry Babel" powstał festiwal Góry Literatury. Jest to wydarzenie 4 dniowe, święto literatury, odbywające się zarówno w Nowej Rudzie jak i na terenie Gminy Nowa Ruda, goszczące najznamienitszych literatów polskich a także dziennikarzy, tłumaczy i innych ludzi związanych z literaturą.

Kolejne edycje „Noworudzkich Biegunów Kultury” będą coraz bardziej zbliżały się do formy Festiwalu Studentów Szkół Artystycznych. Festiwal przybiera formę wydarzenia 14-dniowego. Poza muzykami i aktorami do współtworzenia festiwalu zostali zaproszeni również studenci Akademii Sztuk Pięknych, szkół muzycznych i aktorskich, a także mieszkańcy Nowej Rudy, pisarka Olga Tokarczuk i aktorzy, Krzysztof Tyniec oraz Robert Więckiewicz.

Podejmowane działania związane z tworzeniem noworudzkiego festiwalu mają na celu by „Noworudzkie Bieguny Kultury” zajęły znaczące miejsce na mapie wydarzeń artystycznych Dolnego Śląska i Polski tak jak noworudzkie Festiwale Studentów Szkół Artystycznych w latach 70tych.4  Bieguny
Kultury

Film reklamowy Bieguny Kultury