kontakt

Miejski Ośrodek Kultury
w Nowej Rudzie

57-400 Nowa Ruda, ul. Strzelecka 2A
Tel: 74 872 44 84
Fax: 74 872 22 53
e-mail: biuro@biegunykultury.pl