WESPRZYJ NAS

Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie
ul. Strzelecka 2A, 57-400 Nowa Ruda
Numer Konta: 40 9536 0001 2001 0010 7871 0001
tytułem: Noworudzkie Bieguny Kultury

Dziękujemy